Usposabljanje delavcev v družbi G2M d.o.o.

Gorazd Vertovšek, usposabljanje delavcevUsposabljanje voznikov tovornih vozil in ostalih zaposlenih v družbi G2M d.o.o. vodi mag. Gorazd Vertovšek, ki opravlja tudi strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu in sodeluje z izvajalcem medicine dela, kar pomeni, da v medsebojnem obveščanju in posvetovanju skupno in po potrebi opravljajo naloge varnosti in zdravja pri delu.

V podjetju se zavedajo, da je usposabljanje delojemalcev njihova pravica in obenem dolžnost delodajalca, da usposobijo vsakega delavca za varno opravljanje njegovega dela. Mag. Gorazd Vertovšek daje še posebno težo usposabljanju za varno delo ob sklenitvi delovnega razmerja in periodičnemu izobraževanju, ki ga izvajajo vsako leto.


Usposabljanje prilagodimo posebnostim delovnega mesta (tudi posebnostim posameznega tovornega vozila) in se izvaja po programu, ki ga mag. Gorazd Vertovšek pripravi skupaj s neposrednim vodjem in ga po potrebi spremenimo in vsebinsko prilagodimo glede na potencialne nevarnosti ali nove nevarnosti, ki so posledice analize dela. Usposobljenost za varno delo, kot poudari mag. Gorazd Vertovšek preverjamo vedno na delovnem mestu, kjer edino lahko preverimo tudi ustrezno usposobljenost voznika za opravljanje s tovornim vozilom.

Poleg osnovnega usposabljanja za varno in zdravo opravljanje dela v družbi G2M pred razporeditvijo na drugo tovorno vozilo ali novo delovno sredstvo delojemalci opravljajo občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za uporabo delovnih sredstev in varno opravljanje dela. Po navedbah mag. Gorazda Vertovšek je ravno to ključ do varnega in zdravega dela, seznanjanju delavcev v smislu preprečevanja in obvladovanja tveganj.

Ker je informacija tudi najboljša motivacija za varno izvedbo in opravljanja dela pojasni mag. Gorazd Vertovšek, da je osnovni namen njihovega rednega in periodičnega usposabljanja, da so vsi zaposleni osveščeni in obveščeni o vrstah nevarnosti, ki lahko ogrozijo njihovo zdravje in varnost.