Promocija zdravja v družbi G2M - Gorazd Vertovšek

Gorazd Vertovšek in promocija zdravjaNačrtovanje in izvajanje promocije zdravja v družbi G2M vodi mag. Gorazd Vertovšek, ki že dolgo deluje na področju promocije zdravja; najprej se je s tem področjem srečal kot uspešen športnik, nato kot strokovni delavec za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, vodenju izobraževanja in usposabljanja v različnih slovenskih in evropskih podjetjih, pa tudi kot ugledni predavatelj na različnih mednarodnih seminarjih in kongresih ter že več kot deset let dela v izvedenskem organu zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) kot član invalidske komisije II. stopnje.

V podjetju smo promocijo zdravja osnovali na analizi in prepoznavanju tveganj v družbi G2M tako s anketo med zaposlenimi kakor tudi s poročilom izvajalca medicine dela. Na podlagi teh informacij in analize telesne sestave zaposlenih je mag. Gorazd Vertovšek pripravil program promocije zdravja na delovnem mestu.

 

V programu promocije zdravja smo na pobudo mag. Gorazda Vertovšek v družbi G2M dali prednost enostavnim in osnovnim rešitvam, ki dokazano izboljšujejo naše zdravje, in sicer:

  • Zdrav način prehranjevanja in upoštevanja piramide zdrave prehrane (smernice in navodila so prejeli vsi zaposleni), zdrav jedilnik, pomen zdravih malic, načrtovanje obrokov, prehranski dodatki, sol v prehrani, itd.
  • Pomen pitja vode (namesto sladkanih pijač idr.)
  • Pravilna fizična aktivnost: okvare mišično skeletnega sistema in pogoji dela: prikazi in skupinske izvedbe vaj – npr. vaje za stabilizacijo idr.
  • Pomen gibanja in prostega časa za zdravje zaposlenih

 

Glede na to, da mag. Gorazd Vertovšek beleži tudi stanje absentizma v družbi G2M, s ponosom pokažemo na statistiko v kolektivu, ki dokazuje da smo globoko pod državnim povprečjem, kar pomeni, da so pravilni pristopi na področju promocije zdravja in usposabljanja delavcev za varno opravljanje dela obrodili sadove.

Osnovni namen izvajanja promocije zdravja v družbi G2M ni samo zadostiti predpisom, vendar imajo po navedbah mag. Gorazda Vertovšek višje cilje: dati podporo za zdravo izbiro in spremembo življenjskega sloga za vse zaposlene.