Gorazd Vertovšek | Pomočnik direktorja

mag. Gorazd VertovšekGorazd Vertovšek ima več kot dvanajst let delovnih izkušenj na področju mednarodnega cestnega prevoza in skrbi, da naša družba posluje v skladu z vsemi predpisi s področja cestnega prevoznega prava, konvencijami (CMR) in mednarodnimi sporazumi (ADR). Najprej je vodil večje transportno podjetje, sedaj pa opravlja funkcijo pomočnika direktorja in deluje predvsem na področju svetovanja in izobraževanja in sicer vodi in organizira usposabljanje in izobraževanje voznikov in drugih zaposlenih na področjih varnosti in zdravja pri delu, promocije zdravja, varstva pred požari, prevozov nevarnega blaga in druga usposabljanja, ki jih zahtevajo predpisi o prevozih v cestnem prometu, delovnopravna regulativa in pravilnik oziroma akt o notranji kontroli. Glede na to, da smo mednarodno podjetje za prevoz blaga, je Gorazd Vertovšek deloval tudi kot odgovorna oseba, saj ima opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu.

Kontaktni podatki

Pomočnik direktorja

mag. Gorazd Vertovšek

G2M d.o.o.
Cesta krških žrtev 67, Krško
Mobile: 00386 – (0)31 684 600
E-mail: v1@siol.net